Woningbeheer

Zelf regelen of

Achterstallige betalingen, onderhoud, een slepend geschil met uw huurders, leegstand, (tijdelijk) verblijf in het buitenland. Gaat u dit zelf allemaal regelen? Of geeft u uw woningbezit goed bij ons uithanden? Wij onderscheiden 2 soorten van beheer:

 

Administratief/Financieel Beheer

 • Opstellen of controle van het huurcontract
 • Opstellen inventarislijst
 • Huurfacturen versturen
 • Vast contactpersoon voor huurder en verhuurder
 • Innen of toezicht houden op de huurbetalingen
 • Versturen van betalingsherinneringen
 • Opstarten en begeleiden van een incassoprocedure bij wanbetaling en/of het treffen van betalingsregelingen
 • Versturen van de periodieke huurprijs wijzigingen
 • Verrichten van betalingen met toestemming van eigenaar
 • Controle ingediende nota’s
 • Coördineren tijdige opzegging
 • Afsluiten contracten bijkomende leveringen en diensten
 • Meterstanden doorgeven aan nutsbedrijven
 • Opmaken eindafrekening inclusief verrekening van mankementen en daadwerkelijk verbruik gas/water/elektra

 

Technisch Beheer

 • Oplevering woning
 • Inspectierapport inclusief foto’s bij oplevering van de woning
 • Offerte aanvraag, opdrachtverstrekking in overleg met u en controle op uitvoering onderhoud
 • Beoordeling en behandeling van klachten en reparaties
 • Bij urgente meldingen zoals lekkage of storing handelen wij direct
 • Eindinspectie bij einde huurcontract
 • Eventuele schade / gebreken worden hersteld en verhaald op de laatst zittende huurder
 • Coördinatie sleuteloverdracht bij einde huurperiode

Contact

Wenst u meer uitgebreide en wellicht meer specifieke informatie, neem dan contact met ons op en laat u adviseren. Wij staan altijd voor u klaar. U kunt ons bereiken op 06-29055391 of stuur een e-mail naar info@huurhuisbeheer.nl.