Wet Goed Verhuurderschap

Wet Goed Verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap van kracht gegaan. Deze wet heeft tot doel de rechten en plichten van huurders en verhuurders te verduidelijken en de kwaliteit van huurwoningen te waarborgen. In de Wet Goed Verhuurderschap staat onder andere:

  • Rechten & plichten van huurder en verhuurder
  • Afspraken over de Waarborgsom
  • Contactpunt waar de huurder terecht kan bij zaken die het gehuurde betreffen
  • Gemeentelijk meldpunt waar klachten over ongewenst verhuur gedrag kunnen worden gemeld
  • Het gebruik van het gehuurde
  • Betreden woonruimte door verhuurder
  • Algemene informatie ter zake soorten huurovereenkomsten
  • Kleine herstellingen

Document Wet Goed Verhuurderschap

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten van huurders en verhuurders, Deze leest u in het Document Wet goed verhuurderschap en Regeling goed verhuurderschap (pdf)